Výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie zákazníka

Obrábanie kovov,
zákazková výroba

Výroba

Certifikáty

Duálne vzdelávanie

K+K INDUSTRY

Profil spoločnosti

K+K INDUSTRY, s.r.o. je rodinná firma založená 20.02. 2013 so sídlom na Myjave. Je založená na základe dlhoročnej tradície v našom regióne, na ktorú sme nadviazali. Našou výhodou je bezprostredný kontakt majiteľa firmy so zákazníkom, vďaka čomu sme schopní rýchlo a individuálne reagovať na požiadavky našich zákazníkov a flexibilne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu.

Vyrábame pre

K+K INDUSTRY

Výroba

Výroba je zameraná na trieskové opracovanie súčiastok z kovov a tyčových materiálov ako guľatiny, šesťhranné tyče a rúry. Taktiež opracúvame aj výkovky a odliatky zo železa, mosadze a hliníku.

V prípade potreby vieme zabezpečiť povrchové úpravy (zinkovanie, chrómovanie, niklovanie, medenie…)

Výroba súčiastok na jednovretenových automatoch

Výroba súčiastok na šesťvretenových automatoch

Obrábanie výkovkov a odliatkov na jednoúčelových zariadeniach

Výroba súčiastok na CNC

Dokončovanie výrobkov sústružením, vŕtaním, frézovaním, omieľaním a odmasťovaním

Lisovanie plastov

K+K INDUSTRY

HLAVNé čINNOSTI VýROBY

Spoločnosť K+K INDUSTRY, s.r.o. je zameraná na výrobu súčiastok na jednovretenových a šesťvretenových automatoch podľa výkresovej dokumentácie zákazníka, opracovanie výkovkov a odliatkov na jednoúčelových zariadeniach, dokončovanie sústružením, omieľaním a lisovanie plastov.

K+K INDUSTRY

Strojový park

Naše technológie sú aj napriek svojmu veku v produktivite častokrát neprekonateľné.

Jednovretenové automaty:

Jednovretenový automat A-20, A-20B
Jednovretenový automat A-40, A-40 CA
Jednovretenový automat I-60

Šesťvertenové automaty:

Šesťvretenový automat SCHUTTE-18
Šesťvretenový automat AN 25
Šesťvretenový automat SCHUTTE-26
Šesťvretenový automat AN 40

Gnutti – stroje na o
pracovanie výkovkov a odliatkov:

Gnutti FMF 6-125
Gnutti FMF 6M-125

Dokončovacie stroje a zariadenia:

Hrotový sústruh SV-18
Revolverový sústruh RT-26
Stojanové vŕtačky
Frézka HURTH
Páková fréza FHJ
Vibračné omieľacie zariadenie (Spiratron)
Ultrazvuková čistička UZU POW 147
Zariadenie na odihlovanie súčiastok po opracovaní

Lisy

STORK 250
STORK 440

K+K INDUSTRY

Certifikáty

Spoločnosť K+K Industry, s. r. o. disponuje certifikátmi v systéme manažérstva kvality      ISO 9001:2015.

K+K INDUSTRY

Duálne vzdelávanie

V rámci duálneho vzdelávania spolupracujeme so Strednou priemyselnou školou Myjava.

Preložiť/Translate