kotvanp@kk-industry.sk
|
+421 910 856 302

O FIRME

K+K INDUSTRY, s.r.o. je rodinná firma     so sídlom v Myjave, založená 20. 02. 2013. Predmetom podnikania je strojárenská výroba, ktorá mala v našom regióne dlhoročnú tradíciu, na ktorú sme nadviazali  a pokračujeme  v tom druhu výroby, ktorý sa pomaly z priemyslu vytráca.

Spoločnosť K+K INDUSTRY, s.r.o. je zameraná na výrobu súčiastok podľa výkresovej dokumentácie zákazníka na jednovretenových automatoch, opracovanie výkovkov a odliatkov na jednoúčelových zariadeniach a dokončovanie sústružením.

Našou výhodou je bezprostredný kontakt majiteľa firmy so zákazníkmi, dôsledkom čoho sme schopní rýchlo reagovať na požiadavky našich zákazníkov a flexibilne sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam dopytu.

vyrábame pre

 • plynové a kondenzačné kotly
 • kotly na tuhé palivo
 • splyňovacie kotly
 • komínové systémy
 • klimatizácie a tepelné čerpadlá
 • chladiarenskú techniku
 • tlakové nádoby
 • kotviace a závesné systémy
 • tlakové potrubné systémy
 • plynárenský a vodárenský priemysel (plynomery, vodomery)
 • meraciu a regulačnú techniku